ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ ను కలసిన విజయసాయి రెడ్డి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ ను కలసిన విజయసాయి రెడ్డి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ ను కలసిన విజయసాయి రెడ్డి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ గౌరవ బిశ్వ భూషణ్ హరిచందన్ ను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భవన్ అతిధి గృహంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలసిన  పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా నియమితులైన వి. విజయసాయి రెడ్డి